Årsmöte 2017

VHFK hade sitt årsmöte den 30 mars i Saab-Kockums hörsal.

Närmare 45 personer kom till mötet som var mycket uppskattat.

Åldermannen för kvällen var Sixten Gustavsson från El- konstruktion snart 94 år gammal, men ”still going strong”!

Efter årsmötes förhandlingarna presenterades 2 föredag:

”Pillemausare 2.0” och ” Sprängprov mot komposit konstruktioner till mycket höga chocknivåer”.

Det första föredraget visade vilka enormt stora investeringar nu Saab gör för att skapa ett toppmodernt varv med ny modern digital produktionsteknik, där traditionellt ritningshanterande minimeras och konstruktionsunderlaget går direkt in i tillverkningsutrustning och robotar i likhet med vad som görs för flygplanstillverkningen.

Det andra föredraget visade med filmupptagningar från sprängprov i full skala, att den av Karlskronavarvet utvecklade sandwich tekniken i komposit, klarar chocknivåer som inget annat skrovkoncept i komposit någonsin testats till!

VHFK har  tidigare haft två hemsidor, en för basföreningen och en för repslagarna med länkar mellan dessa.

Som Ni nu kanske märkt slår vi ihop dessa och lägger ner repslagarnas hemsida. Båda kommer att finnas under en övergångsperiod, men all uppdatering beträffande Repslagarbanan, Polhemsdockan , Wasa skjul mm. kommer att göras på VHFK hemsida.

 

Årsmöte 2016-03-31

VHFK har nu haft sitt årsmöte 2016 på Militärhemmet i Karlskrona den 31 mars 2016 och 50 medlemmar slöt upp.

Mötet hölls på Militärhemmet, då nya och mera rigorösa säkerhetsbestämmelser har införts på Saab-Kockums .

Hans Hedman som valdes till ordförande hälsade alla välkomna till VHFK:s   årsmöte 2016 samt redovisade kvällens program och förklarade årsmötet öppnat.

Saab/Kockums inbjudne produktionschef Roger Danell berättade om Kockums roll den globala Saab koncernen. Roger redogjorde i stort om vilka stora investeringar som man höll på med för att skapa en modern tillverkningsindustri med hög mekaniseringsgrad.

Ordföranden gick detaljerat igenom verksamhetsberättelsen för 2015 samt redovisade kommande planer för VHFK verksamhet. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten förutom höstmötet på marinmuseet. Ordföranden informerade också om att avtal nu är skrivet med kommunen som har tagit över det ekonomiska ansvaret för visningar på Lindholmen. 2015 år verksamhetsberättelse fastställdes

Bo Lindahl föredrog 2015 års ekonomiska redovisning. Här redovisades både basföreningens finanser och finanserna för de olika projekten. Bo Lindahl redovisade även hur öronmärkta medel från olika ansökningar som beviljats använts.

Valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter för år 2016 godkändes och Sven-Erik Hellbratt valdes till ordförande. Till ledmöter i styrelsen valdes Hans Hedman, Bo Lindahl, Per Ståhl och Stefan Frisell. Då Jan Elgström valt att lämna styrelseuppdrag av hälsoskäl, föreslogs att styrelsen själva fick utse en verkstadsrepresentant.

Valberedningens förslag till revisorer och suppleant för år 2016 utföll på Jan-Olof Brink och Karl-Axel Engström och med John Malmgren som revisorssuppleant. Årsmötet valde de föreslagna.

Nedan visas  några foton från årsmötet

DSC07872

Hans Hedman och Bo Lindahl informerar om programmet för mötet

DSC07874

Mötesbilder 2016

DSC07873

Mötesbilder 2016

 

Årsmöte i VHFK -2015 (bilder)

IMG_0072

Bernth Svensson som leder intervjugruppen, presenterade ett mycket trevligt bildspel som handlar om varvsarbetarnas fritidssysselsättning.


 

IMG_0076

Sven-Erik Hellbratt presenterade ett urval  om den civila fartygsproduktionen inom Karlskronavarvet.


 

IMG_0078


Joachim Hallor presenterade  ett bildspel och förklarade hur SAAB koncernen är konstruerad samt informerade om helhetsläget och policyn inom SAAB och Karlskrona varvets framtid.


 

Medlemsmöte den 20 november 2014 i Varvsterrassen (bilder)

bild 3

bild 2

bild 2 (2)

bild 1 (2)

bild 5

bild 4

 

bild 1 (1)

bild 4