logo

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHFK)

VHFK Styrelsen som valdes in  vid konstituerande styrelsesammanträde den 28 mars 2019

Följande personer:

Val inom styrelsen

Noterades följande val inom styrelsen:

Sven-Erik Hellbratt………. ordförande…………………..…….…………………….. 1 år

Bo Lindahl………………….. vice ordförande……………………………………………. 1 år

Bo Lindahl…………………… skattmästare ……………………………………………… 2 år

Jan Olof Brink………………. sekreterare…………………………………………………2 år

Hans Hedman ………………ledamot…………………………………………………………1 år

Per Ståhl………………………. ledamot………………………………………………………..1 år

Ronny Österlund……………ledamot…………………………………………………………1år

Stefan Karlsson………………ledamot…………………………………………………………2år

Fredrik Jungquist…………adj.  ledamot………………………………………………….. 1 år

Adjungerade i styrelsen är även Gruppledarna för Verksamhetsgrupperna nämligen:

Bo Lindahl, Repslageriet

Per Ståhl, Speljakten

 Sven-Erik Hellbratt, Fotogruppen/Hemsidan

  Olle Melin, Historiska skrifter

 John Nilsson Ritningsprojektet

Bernth Svensson, Intervjugruppen

alla 1 år