logo

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHFK)

VHFK Styrelsen som valdes in  vid konstituerande styrelsesammanträde den 5 april 2018

Följande personer:

Val inom styrelsen

Noterades följande val inom styrelsen:

Sven-Erik Hellbratt………. ordförande, vald av årsmötet……………………….. 2 år

Bo Lindahl………………….. vice ordförande…………………………………………….. 1 år

Bo Lindahl…………………… skattmästare ……………………………………………….. 1 år

Jan Olof Brink………………. sekreterare…………………………………………………..1 år

Hans Hedman ………………ledamot………………………………………………………..2 år

Per Ståhl………………………. ledamot……………………………………………………….2 år

Ronny Österlund……………ledamot…………………………………………………………2år

Stefan Karlsson………………ledamot…………………………………………………………1år

Fredrik Jungquist…………adj.  ledamot………………………………………………….. 1 år

Adjungerade i styrelsen är även Gruppledarna för Verksamhetsgrupperna nämligen:

Bo Lindahl, Repslageriet

Per Ståhl, Speljakten

 Sven-Erik Hellbratt, Fotogruppen/Hemsidan

  Olle Melin, Historiska skrifter

 John Nilsson Ritningsprojektet

Bernth Svensson, Intervjugruppen

alla 1 år