logo

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHFK)

VHFK Styrelsen som valdes in  vid konstituerande styrelsesammanträde den 20 mars 2024

Följande personer:

Val inom styrelsen

Noterades följande val inom styrelsen:

Thomas Persson………. ordförande vald av årsmötet….……..……………….. 2 år

Bo Lindahl………………….. vice ordförande……………………………………………. 1 år

Bo Lindahl…………………… skattmästare ………………………………………………. 1 år

Hans Hedman ………………sekreterare……………………………………………………1 år

Therese Algö ……………………ledamot ……………………………………………………..2 år

Ronny Österlund……………ledamot…………………………………………………………1år

Isabel Dreveborn…………..suppleant………………………………………………………1 år

Sven-Erik Hellbratt………..suppleant………………………………………………………1 år

Peter Larsson ………………..suppleant………………………………………………………1 år

Adjungerade i styrelsen är även Gruppledarna för Verksamhetsgrupperna nämligen:

Bo Lindahl, Repslageriet

 Sven-Erik Hellbratt, Fotogruppen/Hemsidan

  Olle Melin, Historiska skrifter

alla 1 år