Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Minfartyget Älvsborg levererat 1971

  Den 6 april 1971 överlämnandes minfartyget Älvsborg till Svenska Marinen under sedvanlig pompa och KkrVs flagga halades och ersattes med Chefen för Marinens befälstecken som då gick i topp. Huvuduppgiften vid krig och neutralitet var att var att snabbt … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bogserbåten Hermes levererad

  I Nr 2 av Varvet Runt från 1957 kunde vi läsa att befälstecknen hissades  på Hermes den 14 januari 1957 och därmed var bogserbåten  levererad. Läs Bogserbåten Hermes levererad

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Belos Veteran 1967

  I Varvet Runt Nr 4 från 1967 kunde man läsa om när den 82 gamla Belos som byggdes redan 1885 togs ur drift. Belos hade då varit i Marinens ägo i mer än 20 år och 1967 kom hon till … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad en gammal bild kan berätta

Redan från sekelskiftet 1900 fram till början av 1930-talet förekom det, att stödfartyg ställdes till fiskets förfogande. I regel var det Minsveparen M 51 Hanö, som sjösattes 1952 som nybygge 321, användes första gången 1955 och kom sedan att vara … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

M/T Petrotank på leveransprovtur 1969

Nr 3 av Varvet runt från 1969 kunde vi läsa om att Karlskronavarvet fått uppdraget att färdigställa tankfartyget ”Petrotank” efter konkursen av Karlsros Varv i Norrköping Måndagen den 16 juni 1969 kastade M/T Petrotank loss från Drottninghallskajen för sin leveransprovtur. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Marina monster

  I Nr 3 av Varvet runt från 1969 fanns en artikel om Marina monster som kunde ses på Nevas vatten i Sankt Petersburg år 1900. De var en helt ny typ av krigsfartyg som var helt runda och kallades Popoffkor efter … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Intervju av/med Bernth Svensson, elektriker.

  Då VHFK bildades 2004 gjordes ett antal intervjuer av varvsanställda som aldrig publicerats och Bernth Svensson var  själv mycket aktiv i de intervjuer som då gjordes. Vi fortsätter med  Bernt Svensons egen varvs historia som han har tecknat ner. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Efter sommar följer höst

För att träffas för att stärka samhörighetskänslan och kamratskapet for avdelningarna ofta ut på fisketurer med mat och medhavd rekvisita. I Varvet Runt från 1963 kan vi läsa om när en verktygsverkstaden hade en sådan här fisketur. Läs  Efter sommar … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Norrköpingstankern “ Peking” färdigställs på KkrV

  I Nr 3 av Varvet runt från 1969 kunde vi läsa om att Karlskronavarvet fått uppdraget att färdigställa tankfartyget ”Petrotank” efter konkursen av Karlsros Varv i Norrköping. Skrovet som var delvis färdigt och godkänt av klassningssällskapet Det Norske Veritas … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utrustningspirens 1:a etapp färdig

  I Nr 2 av Varvet Runt från 1958 kunde vi läsa om att Utrustningspirens första etapp var färdig. Utefter den 104 m långa  och 14 m breda piren gjordes muddringsarbete och vattendjupet ökades till 7,5 m . Efter en … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar