Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Ubåten Valen

I Nr 1 av Varvet Runt från 1957 kunde vi läsa  att U-båten Valen var klar för leverans. HMS Valen var en av sex ubåtar tillhörande Hajen III-klassen i svenska flottan och fartyget sjösattes i 21 april 1955. HMS Valen … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ubåtar och Karlskrona Örlogsvarv 1957

I Varvet Runt Nr 1 från 1957 kåserade kommendörkapten C Sahlin om den svenska u-båts flottan från den första u-båten Hajen, byggd 1903 på örlogsvarvet i Stockholm och om de ubåtar som senare byggdes på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besöksdag vid KkrV skolverkstad 1970

Lördagen den 24 febr. 1970 anordnades den årligen återkommande besöksdagen för anhöriga till Karlskronavarvets lärlingar på skolverkstaden. Ett 40-tal föräldrar och farföräldrar kom för att se hur pojkarna hade det i det första utbildningsskeendet.Läs   Besöksdag-1970

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur man blir varvspolis 1970

Den 1 januari 1873 bildades Flottans poliskår. Uppgifterna var att förhindra stölder på varvet samt också utgöra en vaktkår i staden och söka efter stulet gods där man ofta hjälpte stadens poliser. Den första kommissarien var en överkonstapel från Stockholms … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Viksten väcker världsintresse

Under sensommaren 1975 gjorde Karlskronavarvets första plastfartyg en PR-resa med officiella besök i våra grannländer Danmark och Norge. Överallt väckte hon intresse och blev första sides nyhet i tidningar och TV. PR-resan varade i tre veckor och bedömdes som nyttig … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rond på varvet 1963

I Nr 1 av Varvet Runt från 1963 gick redaktionen för Varvet Runt en rond på varvet och man frapperades av hur ofta civila fartyg nyttjade dockorna. I några av dockorna sker täta byten mellan civila och militära fartyg medan … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HKH kronprins Carl-Gustav besöker KkrV 1973

I Nr 2 av Varvet Runt från 1973 kunde vi läsa om att HKH kronprins Carl-Gustav gjorde ett studiebesök på KkrV .Han tjänstgjorde då på HMS Vega (T125) som var en torpedbåt i svenska flottan av Spica-klass och som var … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad en gammal bild kan berätta

Sjökarteförrådet på västra delen av varvsområdet På västra varvsområdet, en gång södra delen av Stora Björkholmen, byggdes den byggnad som kom att få många namn och där jag har använt mig av namnet Sjökarteförrådet. Officiellt namn är byggnad 101 eller … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tredje spantet på plats

Den milda vintern har gjort att arbetet med spantrekonstruktionen har kunnat fortsätta. Normalt skulle det varit så kallt och blåsigt på Lindholmen att inget arbete skulle kunnat göras där såhär års. Mycket arbete återstår med att få däcksbalkar och spantknän … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Laurinkostern L32 och Havskryssaren OC35

I Nr 2 av Varvet Runt från 1967 kunde vi läsa om att Karlskronavarvet tagit över tillverkningen av två båttyper från AB Trelleborgplast. Det var Laurinkostern L32 och Havskryssaren OC35, där mer än 100 båtar byggts. Överlåtelsen omfattade verktyg, ritningar … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar