Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Historisk sjösättning 1964

  I Varvet Runt från 1964 kunde vi läsa om en historisk sjösättning. Det var sjösättningen av det första lite större civila fartyget, paragraftankern Sten Ragne under 500 brt och med 1040 ton dw. Det var första gången sedan 1954 … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tackelverkstaden försvinner, men riggarna blir kvar- 1975

  I nr 2 av Varvet Runt från 1975 kunde vi läsa om att tackelkammaren läggs ner. Tackelkammaren som  uppfördes 1883 låg nere vid ekipagehamnen hitom skeppsbron och var en av de verkstäder som låg längst bort på varvet och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Badstugan på Söderstierna

  I Varvet Runt från 1968 får vi bakgrunden till en av de äldsta byggnaderna på varvsområdet nämligen Badstugan eller Ryska kyrkan, Finska kyrkan, eller Kokskyrkan som den också brukar kallas i folkmun. Varifrån dessa namn har kommit vet man … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rond på Varvet 1957 – Torped – och Minverkstäderna

  I Varvet Runt från 1957 presenterades Torped- och Minverkstäderna. Torpeder och minor spelade en viktig roll innan Torpedbåtarna av Spica-klass ombestyckades till robotbåtar i början av 1980-talet och torpedverkstaden avvecklades på Karlskronavarvet. Torpedverkstan som låg intill fängelsemuren är sedan … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ektimmer och Linjeskepp – en lägesbeskrivning efter sommaren 2017

  Det börjar hända saker inom projektet Ektimmer och Linjeskepp. Ektimmret från Visingsö levererades i mitten av juni till sågen i Björkeryd. Ett 90-tal ekstockar har under sommaren sågats av Bernt Larsson och ligger nu på torkning. Markarbeten på Lindhomen … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Till flydda tider återgår ~ ~ ~

  1951 lämnade dåvarande verkstadsdirektören G Holmberg varvet efter mer än 50 år sedan han satte sin fot på Karlskrona Örlogsvarv för första gången. I Varvet Runt från 1956 berättar han sin historia på varvet som inleddes 1912. I berättelsen … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sven Ramströms antennanpassare SRM 101 A

  Antennteknik är för de flesta vanliga mekanikingenjörer ett stort mörker och att konstruera en antennanpassare som kan arbeta mot olika frekvenser hos sändareantennen en omöjlig uppgift. Att antennanpassaren dessutom ska tåla de påfrestningar som krävs för örlogsfartyg med stora … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Televerkstäderna 1965

  Elektronisk utrustning har under senare år blivit alltmer dominerande i militära fartyg. Utrustningarna har både blivit mycket avancerad och fått mycket mindre dimensioner sedan början av 1960-talet, vilket kan ses i artikeln som presenteras. I Nr 3 av Varvet … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utrustningsverkstäderna 1957

  I Nr 3 av Varvet Runt från 1957 presenterades Utrustningsverkstäderna då man gjorde en rond på varvet. På den tiden fanns ett 60-tal yrken på de olika verkstadsavdelningarna inom Marinverkstäderna. Läs om Utrustningsverkstäderna 1957

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bildalbum Pansarkeppet Dristigheten efter skjut- och sprängprov 1961

 Pansarskeppet HMS Dristigheten byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg och sjösattes den 28 april 1900. Den 5 september 1901 levererades fartyget som pansarskepp till marinen, och år 1927 beslutade man att bygga om henne till flygdepåfartyg varpå hela bestyckningen byttes … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar