Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Bildalbum Pansarkeppet Dristigheten efter skjut- och sprängprov 1961

 Pansarskeppet HMS Dristigheten byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg och sjösattes den 28 april 1900. Den 5 september 1901 levererades fartyget som pansarskepp till marinen, och år 1927 beslutade man att bygga om henne till flygdepåfartyg varpå hela bestyckningen byttes … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Polhemsdockans modernisering 1959

  I Nr 4 av Varvet runt från 1959 kunde man läsa om den modernisering av Polhemsdockan som då var klar. I och med den modernisering som då avslutades fick dockan de dimensioner som dockan har idag. Läs om Polhemsdockan … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Att nita…

  Artikeln Att Nita kunde läsas i Nr 4 av KV -nytt årgång 1974. När stålet i mitten av 1800-talet blev det nya materialet som ersatte trämaterialet i de stora skeppen och började en ny epok i skeppsbyggeriet. Nitning av … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vällingklockor och tidkontroll

I Nr 3 av Varvet Runt från 1963 kunde vi läsa om varvets två vällingklockor som funnits på varvet  i runt 250 år. Den äldsta bevarande finns över 17:s Port. Den andra klockan hänger i tornet för den optiska telegrafen i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Optisk telegraf-modell 1790

  I Nr 3 av Varvet Runt från 1958 presenterades den optiska telegrafen som byggdes på Utklippan och som var en fransk uppfinning från 1790-talet. Örlogsvarvets optiska telegraftorn, som var placerat på byggnaden väster om Modellsalen, tillkom 1809. Avsikten var … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Produktionstekniska avdelningen 1963

  En rationell tillverkning i en alltmer hårdnande konkurens kräver att arbetet bereds ordentligt. Detta är ingenting nytt och kräver en dialog med berörda konstruktions- och produktionsavdelningar. För att få största möjliga effekt hålls detta arbete ihop av en produktionsteknisk … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brännhus och materialgård 1972

  För att möta dåtidens krav på rationalisering av plåt- och svetsarbeten anlades 1972  en ny hall för plåtbränning med dimensioner 50x 30 m i direkt anslutning till Hall 4 och Skrovhallen. Läs om det nya brännhuset som togs i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nya ytbehandlingsverkstaden 1958

  I Nr 1 av Varvet Runt från 1958 presenterades den då nybyggda ytbehandlings verkstaden. Så gott som all ytbehandling av viktigare objekt för marinens räkning hade tidigare varit tvunget att beställas hos privata verkstäder, men kunde nu utföras i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Intervju med f.d. materialplaneraren Olof Gustavsson född 1926-02-02.

  Då VHFK bildades 2004 gjordes ett antal intervjuer av varvsanställda som aldrig publicerats. Vi fortsätter med en nedtecknad intervju  av f.d. materialplaneraren Olof Gustavsson född 1926-01-02, där han berättar om sin tid på varvet från februari 1943 tills des … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos (Nb 353) 1961

Beställningen las till Karlskronavarvet 1960, som utnyttjade Kalmar Varv som underleverantör för skrovet . Fartyget togs i tjänst år 1963 och det gamla ubåtsbärgningsfartyget från 1895 med samma namn Belos utrangerades. Läs om Ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar