Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Hallarna fylls av underhållsobjekt , Okt 1988

Hösten 1988 fylldes skrovhallen med underhållsobjekt. Även dockor och kajer var väl utnyttjade. Läs  Hallarna fylls med underhållsobjekt ,okt 1988

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hydrofonverkstaden 1986

I nr 20 av KV-Nytt från 1986 besöker man varvets hydrofonverkstad. Det är en liten avdelning med fem anställda, där verksamheten är på snabb frammarsch och man jobbar med driftsättning och underhåll av hydrofoner. Sedan U137 stod på grund i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

KB 010 ombyggnad klar 1991

I KV-nytt Nr 5 från 1991 berättas om den större ombyggnad som gjordes på miljöskyddsfartyget KBV 010. En order som togs i hård konkurrens och där leveranstid och kvalitet innehölls, vilket ledde till både nöjda beställare från FMV och slutanvändaren … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Leverans av HMS Carlskrona 19 mars 1982

I Nr 6 av KV-Nytt från 1982 beskrevs när minfartyget HMS Carlskrona levererades till sin beställare. Generaldirektör Ove Ljung från FMV konstaterade att det var ett mycket fint fartyg som levererades. Han konstaterade att också att det var första gången … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

BTH studentarbete i projeket Ektimmer och Linjeskepp

VHFK har tidigare berättat om att Region Blekinge och Länsstyrelsen önskade ett nära samarbete med BTH, för att skapa en digital upplevelse och därigenom förstärka världsarvet på Lindholmen, som villkor för att ge projektet ekonomisk stöttning. Den 25 april 2018 … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Full rusch på Testriggen SMYGE 1991

I Nr 4 av KV-nytt från 1991 kunde vi läsa om när försöksfartyget SMYGE färdigutrustades. 1989 beställde FMV en testplattform för att utprova STEALTH tekniken för framtida korvettsystem. Testriggen SMYGE, som byggdes på Karlskronavarvet, fungerade även som testpattform för olika … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Omfattande utbildning för varvet i Singapore 1993

Den 28 februari 1991 tecknades kontrakt mellan Karlskronavarvet och Singapore Defence Material Organisation, DMO avseende minjaktsfartyg av modifierad Landortstyp. Fartygstypen som benämndes MCMV47 omfattade fyra fartyg, varav det första konsturerades, byggdes och utrustades komplett på Karlskronavarvet. De tre övriga byggdes … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ansiktslyft på HMS Gålö 2001

Ursprungligen var Gålö 1976 och 1992 bilfärja mellan Västmannaöarna och Islands fastland innan hon köptes av FMV för att bli stab- och lagfartyg. År 1999 överfördes hon till 41:a minröjningsdivisionen i Karlskrona, där hon under 2002 byggdes om med bland … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sjösättning och torrsättning samma dag

I KV Nytt 1991 kunde vi läsa om när den fjärde Kustkorvetten med Nybyggnadsnummer 425 sjösattes. Det var en sen eftermiddag den 29 november 1991 och hela sjösättningsceremonin hölls i skrovhallen. Efter sjösättning med pompa och när gästerna lämnat torrsattes … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Docköverbyggnaden tar form, okt 1988

För att kunna göra fullgoda målningsarbeten med rätt miljöbetingelser byggdes en teleskopisk överbyggnad i tre sektioner över docka 3. Docköverbyggnaden är gjord av limträbalkar som klätts med presenning och kan flyttas på rälsen utefter dockan. En mycket flexibel lösning som … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar