Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Flera viktiga händelser i VHFK projekt Ektimmer och Linjeskepp under den gångna veckan

Den 17 april 2018 kl. 09.15, exakt på utsatt tid kom Elias Olsson från Torhamn med åkeriets lastbil med kölstocken till projekt Ektimmer och Linjeskepp och kölstocken placerades på kölblocken. Samarbetet med BTH för att ta fram den ”digitala upplevelsen” … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Driftsättning av Ven, okt 1988

I oktober 1988 driftsattes minjaktfartyget Ven och förbereddes för den första verkstadsprovturen. läs Driftsättning av Ven , okt 1988

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

blev tillfälligt anställd-stannade i mer än 50 år.

I KV-Nytt årgång 1985 kunde man läsa om när Bertil Olsson gick i pension efter mer än 50 års anställning. Bertil som började på ingenjörsdepartementet 1934 var de sista åren chef på ritkontorsexpeditionen som svarar arkivering, registrering och kopiering av … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nya telefonväxeln 1985

Den 16 september 1985 togs Karlskronavarvet en ny telefonväxel i bruk. Två receptionister arbetar normalt i växeln och har koll på alla besökare som kommer till varvet. Detta fungerade utmärkt och man hade örn koll på vilka som kom och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vikstens dopgåva

I Varvet Runt Nr 2 från 1974 kunde vi läsa om när det första GRP-sandwichfartyget skulle sjösättas och döpas. En dopgåva i form av en fana överlämnades från projektgruppen till chefen för marinen. Läs Vikstens dopgåva

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Omfattande prov på Göteborg-februari 1990

Den 13 februari 1990 följde KV-nytt redaktionen med Kustkorvett Göteborg som då gick provturer. Ett lättkört fartyg med unika manövreringsegenskaper enligt Fartygschefen. Läs provning Göteborg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gamla Mastkranen 1803–1806

I Nr 3 av Varvet Runt från 1970 berättas on den gamla mastkranens tillblivelse under åren 1803–1806. Mastkranen drevs med handkraft då ångan ännu inte införts och blev snabbt omodern. Den användes för insättningen av fartygens master fram till 1873 … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Från den gamla goda tiden

I Nr 4 av Varvet Runt från 1968 under ”Lages spalt” kunde vi läsa några axplock från Carlskrona Veckoblad årgång 1868 och vad som skrevs i tidningen vid denna tid. Här skrevs om allt från ”Jernvägsfrågan ” till ”Fruntimmersproblem”. Dåtidens … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Varvets träarbetare håller gamla traditioner vid liv

I Nr 2 av Varvet Runt från 1975  hälsade redaktionen på hos varvets träarbetare. Idag finns det inga fartyg med trädäck förutom Gladan och Falken. De sista träminsveparna har fallit för åldersstrecket och lämnat sin tjänst i Marinen. I minjaktfartygen … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kölstocken till VHFK projekt Ektimmer och Linjeskepp är nu sågad

Projektet har tagit stora kliv framåt de senaste veckorna. Vi har kommit ordentligt framåt  på alla fronter, både med den digitala delen och med sågningen av de grövsta ekstockarna. För att visa VHFK uppskattning för denna helt unika insats åkte … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar