Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Fyra profilers syn på Karlskronavarvet

Den 30 april 1994 var en alldeles speciell dag på Karlskronavarvet. Då sa över ett 25-tal personer tack och adjö till företaget, många med över 40 års anställning. Läs Fyra profilers syn på Karlskronavarvet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad en gammal bild kan berätta om Varvsrevyerna på 1950-talet

Olle Melin minns varvsrevyerna i den gamla teatern där Örlogsvarvets driftvärn stod för revyerna. Läs Vad en gammal bild kan berätta Vad en gammal bild kan berätta | VHFK

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Torpedbåten Norrköping överlämnas till FMV 1973

Fredagen den 11 maj 1973 överlämnades torpedbåten Norrköping till Försvarets Materielverk FMV vid en enkel ceremoni ombord på fartyget. Befälstecken och örlogsflagga   hissades och KkrV vimpel halades och motorer startades och Norrköping backade ut från kajen. Läs  Torpedbåten Norrköping levererad 1973

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En tung exportartikel lämnar varvet 1994

Den 25 mars 1994 var Karlskronavarvets nybygge 435 RSS Bedok klar för lastas på transportfartyget Projekt Arabia för vidare transport till  Singapore efter att  verkstadsprover och SAT (Sea Aceptance Tests) hade genomförts. Läs En tung exportartikel lämnar varvet 1994

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Om-och tillbyggd ytbehandlingsverkstad invigd 1993

I nr 10 av KV-nytt från 1993 läste vi att den nya ytbehandlingsverkstaden tagits i bruk efter en om- och tillbyggnad. I och med denna tillbyggnad koncentrerades företaget detaljmålning och ytbehandlingsverksamhet till ett enda ställe. Läs Om- och tillbyggd ytbehandlingsverkstad invigd … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Femte patrullbåten återlevererad i oktober 1993

I oktober 1993 var ombyggnaden av den femte patrullbåten Väktaren i Huginklassen klar och leverasprotokollet undertecknades i det anrika konferensrummet i mastkranen. Nu återstår tre patrullbåtar, där den sista ska levereras före sommaren 1994. Läs Femte patrullbåten återlevererad oktober 1993

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sjösättning HMS Norrtälje 1973

Den 18 september 1973 skulle varvets nybygge 371 HMS Norrtälje ha sjösatts, men på grund av Kung Gustav den VI Adolfs bortgång fick sjösättningsceremonin inställas. Utrymmet på bädden kunde inte blockeras varför nybygge 371 sjösattes utan någon form av militära … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svävaren KA M10 X 1997

1997 fick Karlskronavarvet uppdraget att konstruera och leverera en svävare prototyp till svenska marinen. Skrovet som var extremt vikt optimerat byggdes som en sandwichkonstruktion med mycket tunna laminat av kolfiber och vinylester. Laminattjockleken i överbyggnaden var t.ex. endast strax över … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Försöksfartyget SMYGE sjösatt 1991

Torsdagen den 19 mars 1991 sjösattes försöksfartyget HMS SMYGE. HMS SMYGE var ett försöksfartyg i svenska marinen för att studera effekten av signaturanpassning. Skrovet är utformat för att ge ett mycket svagt radareko, och fartygets driftsystem konstruerades för att vara … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

M80 kontraktet klart 1981

Den 26 februari 1981 tecknades kontraktet mellan Försvarets Materielverk och Karlskronavarvet om att bygga två minröjningsfartyg i komposit av typ M80. Fartygen som inledde en helt ny typ som kunde användas både för minsvepning och minjakt. Fartygen kom senare att … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar