För att kunna förverkliga projektet och både kunna ge en digital upplevelse och kunna bygga en rekonstruktion, som visar ett linjeskepps fysiska dimensioner på stapelbädden på Lindholmen krävs ekonomiska bidrag.
VHFK söker därför bidragsgivare från både enskilda och företag för att göra detta möjligt och att tillföra världsarvets besökare en upplevelse om hur skeppsbyggeriet på Lindholmen i Karlskrona kunde se ut i slutet av 1700-talet, både i digital form och i verkligheten.
Skänk Ert unika bidrag till en av de många plankorna och spantdelarna i rekonstruktionen och gör vår ambition ekonomisk möjlig.
Detta är oerhört viktigt om vi ska kunna återskapa bilden av ett linjeskepps storlek från sent 1700-tal.
Läs mer och följ projektet på VHFK hemsida under fliken Ektimmer och Linjeskepp
Bidragsgivarna i form av ekstockar och ekonomiskt stöd till projektet kommer att visas på en graverad mässingsskylt i anslutning till rekonstruktionen på stapeln intill Wasa skjul.
Bidragsgivare från företag och privata som skänker 5000 kronor eller mer får en egen skylt med det skänkta beloppet ingraverat.
Sätt in ett bidrag på bankgironummer 5725–5242 och märk bidraget ”Vårt bidrag till en ekplanka ”
Inga bidrag är för små!

Den planerade rekonstruktionen är ca 13m bred och 10 m hög
Rekonstruktionen är från Linjeskeppet Riksens Ständer, som är byggdes enligt ritning gjord skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon, skeppsbyggmästare vid Örlogsvarvet i Karlskrona innan Henrik Af Chapman tillträdde.
Riksens Ständer gick på grund vid utseglingen från Reval och sattes i brand av besättningen för att inte hamna i ryssarnas händer vid det sista kriget mot ryssarna 1790.