Kategoriarkiv: Okategoriserade

Rond på Varvet 1964

I Varvet Runt Nr 2 från1964 gjordes en rond på varvet. Tankmotorfartyget M/T Sten Ragne var i full produktion i den gamla skrovhallen och vid den här tiden var det många civila fartyg i dockorna. I verkstäderna pågick mycket civil … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Öppet Hus i Militärhemmet den 7/5 kl 16-18

På VHFK årsmöte den 28 mars beslutades att VHFK skulle ha ett ”öppet hus” för medlemmar i Miltärhemmet första tisdagen i månaden kl 16-18. Kockums har en mängd fotografier i ett förråd som ska utrymmas när man lämnar det gamla … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett minne från andra världskriget – Danska flottan i exil 1943 – 1945

På sträckningsmuren vid Bastion Aurora på Kungsbron i Karlskrona hänger en minnesplatta, där delar av danska flottan tackar för sin vistelse i Karlskrona under andra världskrigets två sista år. En av sjökrigshistoriens mest udda händelser var, att det neutrala Sverige … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Halva Spica-serien sjösatt 1974

I nr 3 av Varvet Runt från 1974 kunde man läsa om att halva den beställda Spica-serien var sjösatt i samband med sjösättningen av nybygge 374. Sjösättningen gjordes utan gäster tidigt på morgonen den 2 september. Dopet skedde skeddepåföljande dag, … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

TV 172 på bevakning i norr 1981

I oktober 1981 levererades kustbevakningsfartyget TV172 och stationerades i Nynäshamn. TV172 var i likhet med TV171 byggda i komposit och GRP-sandwich och var då de största kompositfartyg som byggts vid Karlskronavarvet. Fartygen skulle främst övervaka fiskezonen i Östersjön, men även … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Första numret av ”Tidskrift för personalen vid Marinverkstäderna i Karlskrona” 1955

Som mycket riktigt påpekades på årsmötet 2019, började Marinverkstädernas personaltidning ges ut redan 1955. Vid företagsnämndens sammanträde den 10 juni 1955 väcktes förslaget att Marinverkstäderna skulle ge ut en egen tidning. I december 1955 utkom det första numret ”Tidskrift för … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

VHFK firade 15-årsjubilum på årsmötet 2019

Den 28 mars hade VHFK årsmöte i Saab-Kockums hörsal. VHFK firade 15-årsjubileum i samband med detta och mötesdeltagarna bjöds på kaffe och tårta efter de traditionella årsmötesförhandlingarna. 53 medlemmar hade slutet till årsmötet, vilket var nytt rekord och närmare 30% … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Varvschefsbostället – Gröna Gången i Karlskrona

Det herrgårdsliknande Chapmanbostället vid ”Gröna gången” uppfördes år 1781–82 för af Chapman, som bodde där fram till sin död 1808. Huvudbyggnaden var sedan ämbetsbostad för varvscheferna fram till 1961 och numera för örlogsbasens chef. Vi får med hjälp av Olle … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Plåtslageri- och svetshall 1963

I oktober 1962 togs den nya svetshallen vid Karlskronavarvet i bruk och under semestern 1963 överflyttades tunnplåtslageriet till de nya lokalerna. Svetshallen som har en yta av 3500 m2 är utrustad med en 50-tons och en 15-tons travers. Traversbanorna är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Isbrytaren Thule -1957

Thule var en svensk isbrytare som sjösattes på Örlogsvarvet i Karlskrona 1951-10-06. Fartyget byggdes för att utöka den svenska isbrytningskapaciteten, främst i grunda farvatten då Thule hade ett mindre djupgående än de övriga isbrytarna. Thule togs i tjänst 1953 och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar