Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Sista kustkorvetten typ Göteborg levererad 1993

Måndagen den 7 juni 1993 överlämnades den fjärde och sist kustkorvetten HMS Sundsvall till marinen. Tidigare fartyg i serien är Göteborg Gävle och Kalmar.Läs  Sista kustkorvetten typ Göteborg levererad

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Första minjaktsfartyget till Singapore levererat 1994

Den 15 juli 1994 levererades de första minjaktsfartyget RSS BEDOK (KkrV Nb 435) till singaporianska marinen och dagen därpå den 16 juli 1994 sjösattes det fjärde minjaktsfartyget RSS PUNGUL (KkrV Nb 438) vid det lokala varvet SSE i Singapore.Läs Första … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Andra ombyggda patrullbåten levererad -1992

Den 18 december 1992 överlämnades den andra ombyggda patrullbåten HMS Tordön till FMV och marinen.Ombyggnaden följande sex följande patrullbåtarna sker nu i högt tempo med täta leveranser fram till mitten 1994 då projektet avslutas. Läs Andra ombyggda patrullbåten levererad

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Baltic Bright sjösätts 1996

1995 återkom rederiet som ägde de första 2 Ro/Ro fartygen Baltic Press och Baltic Print med en förfrågan om att bygga ett liknande fartyg fast större och den 12 maj 1995 tecknades kontraktet.Detta var det första civila handelsfartygskontraktet som placerats … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

RSS BEDOK sjösätts juni 1993

Torsdagen de 24 juni 1993 var det dags för sjösättning och dop av varvets nybygge 435, det första minjaktfartyget till Singapore.Fartyget döptes med champagne enligt singaporiansk tradition till RSS BEDOK, något som bestämts genom en omröstning bland befolkningen i Singapore. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad en gammal bild kan berätta om Gubben Rosenbom i Karlskrona

Kungl Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia och Rosenbom tillhör Karlskronas mest välbesökta turistmål. Sommartid är antalet besökande mycket stort och Gubben Rosenbom samlar årligen in en icke oansenlig summa till församlingens verksamhet. Men berättelserna om Rosenbom skiftar nästan lika mycket som färgerna … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nybygge 440 klar i plastverkstaden 1994

I KV-nytt från september 1994 kunde vi läsa att läsa att Nybygge 440 lämnade plastverkstaden för transport till skrovhallen där utrustningsarbetena skulle görasLäs Nybygge 440 klar i plastverkstaden

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jarramas – varvets sist byggda segelfartyg

Det är den 1 februari 1900 och klockan är 1400. Övningsfartyget Jarramas sjösätts från Stora verkstadsbyggnaden inför en stor samling honoratiores och självklart ännu fler varvsarbetare vid dåvarande Örlogsvarvet. Sjösättningen förrättades av dåvarande befälhavande amiralen, konteramiralen Jacob Hägg, den kände … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kraftfulla insatser på Balanga Sister 1994

I Nytt från den 25 februari 94 kunde vi läsa om att polenfärjan Balanga Sister fått en rad anmärkningar från Sjöfartsinspektionen som snabbt måste åtgärdas. Under några intensiva dygn slet ett 40-tal KkrV arbetare för att få färjan i ordning … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bråda dagar 1993

Torsdagen de 24 juni 1993 var det dags för sjösättning och dop av varvets nybygge 435, det först minjaktfartyget till Singapore.Sjösättningen måste göras på Lövmarknadsdagen trots att verksamhets personalen var ledig, då varvets huvudgäster hade fulltecknade program värden över och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar