Författararkiv: Varvshistoriska föreningen Karlskrona

Lägesrapport produktion 93

I första numret av Nytt från 1993 kunde vi läsa att beläggningen i produktion var god för de tre första kvartalen, men därefter behövdes påfyllning.  För Elektronikavdelningen och Teknikavdelningen rådde fortfarande överbeläggning. Läs Lägesrapport produktion 93

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarfest 1993

Fredagen den 13 augusti 1993 med klarblå himmel, men med ovanligt stark vind,  hölls varvets sommar fest med picknick i det gröna på Lindholmen och med sedvanlig dragkamp mellan avdelningarna.  Utrustningsavdelningen gick denna gång segrande ur striden. Läs Sommarfest 1993

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Yrkesskolornas avslutning-1956

I Varvet Runt från 1956 kunde man läsa att den 22 maj  avslutades Karlskrona Stads skolor för yrkesundervisning. Bland eleverna var 252 stycken anställda vid Marinverkstäderna som varvet kallades för på den tiden. Läs Yrkesskolornas avslutning 1956

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Snart är de gamla stämpelklockornas tid förbi (1993)

För 28 års edan kunde man läsa i Nytt att det gamla systemet med stämpelkort och stämpelklockor skulle gå i graven och ersättas och ersätta med ett centralt och datorbaserat system, där tidsstämplingen kunde ske med de anställdas passerkort. Under … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Polhemsdockans pumpar moderniserade 1993

Under hösten 1992 och vintern 1993 byttes de närmare 50 år gamla Laval pumparna ut som svarat för Polhemsdockans tömning sedan dockans ångmaskin pensionerades 1944 och  dockan fick elektriska pumpar. Pumparna står i samma brunn som de ursprungliga stod i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Karlskronavarvets skolverkstad 1970

1970 antogs 50 elever till Karlskronavarvets skolverkstad. 20 antogs till den verkstadsmekaniska linjen, 20 till linjen för industriplåtslagar och 10 till linjen för industrielektriker. Utbildningen var treårig med omväxlande praktiskt arbete och teoriundervisning. Samma år avslutades utbildningen för 30 tidigare … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fyra profilers syn på Karlskronavarvet

Den 30 april 1994 var en alldeles speciell dag på Karlskronavarvet. Då sa över ett 25-tal personer tack och adjö till företaget, många med över 40 års anställning. Läs Fyra profilers syn på Karlskronavarvet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad en gammal bild kan berätta om Varvsrevyerna på 1950-talet

Olle Melin minns varvsrevyerna i den gamla teatern där Örlogsvarvets driftvärn stod för revyerna. Läs Vad en gammal bild kan berätta Vad en gammal bild kan berätta | VHFK

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Torpedbåten Norrköping överlämnas till FMV 1973

Fredagen den 11 maj 1973 överlämnades torpedbåten Norrköping till Försvarets Materielverk FMV vid en enkel ceremoni ombord på fartyget. Befälstecken och örlogsflagga   hissades och KkrV vimpel halades och motorer startades och Norrköping backade ut från kajen. Läs  Torpedbåten Norrköping levererad 1973

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En tung exportartikel lämnar varvet 1994

Den 25 mars 1994 var Karlskronavarvets nybygge 435 RSS Bedok klar för lastas på transportfartyget Projekt Arabia för vidare transport till  Singapore efter att  verkstadsprover och SAT (Sea Aceptance Tests) hade genomförts. Läs En tung exportartikel lämnar varvet 1994

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar