ÄRADE MEDLEMMAR I VHFK

Mycket har hänt och mycket händer i vår förening! Vi kan konstatera att de två större projekten REPSLAGARBANAN och POLHEMSDOCKAN tillsammans med många böcker DVD mm. har blivit färdigställda. Det är tack vare Er som detta har möjliggjorts.

Det tog 10 år att göra om innehållet i REPSLAGARBANAN från förråd till en fungerande Repslagarbana där de olika tidsskeenden nu kan åskådliggöras. Visningen av Banan är nu överlämnad till Turistbyrån som i och med detta har fått ett kvalificerat besöksobjekt mitt i vårt Världsarv. Man drar sig till minnes när Sten Swedlund, nyss hemkommen från Röda Kors tjänsten i Irak, Bosse Lindahl och undertecknad vandrade igenom Repslagarbanan och funderade över vad vi skulle göra med vår nystartade förening. Vi tog beslutet att verka för att sätta vår anrika Repslagarbana i stånd. Sten hade dock ett villkor – ”jag vill inte syssla med papper och byråkrater för då händer inget!”. Bosse och jag gav honom löftet att ”det skulle han inte behöva göra”. 10 år och drygt 10 milj. senare så har vi med gemensamma krafter löst uppgiften. Tack alla för Ert bidrag!

Projektet med POLHEMSDOCKAN gick ut på att forska fram hur har dockan blivit tillkommen och hur den tömdes under olika tidsepoker. Med stora insatser från Tom Ohlsson som fått fram det tekniska underlaget och Bosse Lindahl som tillsammans med ”Pann-gänget” stod för det praktiska arbetet med att sätta Pumphuset i stånd så har även detta projekt blivit ett riktigt intressant besöksmål.

MEN man får inte slå sig till ro och yvas över det som är gjort utan se framåt och finna det som föreningen skall ägna sig åt. Vi kan då konstatera att föreningen har fått tillstånd att i samverkan med Fortverket och Marinbasen åskådliggöra hur skeppsbyggnationen gick till under 1700-talet på Lindholmen. Se vidare under fliken Arbetsgrupper\Projekt Ektimmer & Linjeskepp. Detta är ett mycket spännande projekt som kan utveckla Västra Lindholmen till ett unikt besöksmål när det gäller Världsarvet samtidigt som vi som förening kan visa hur våra tidigare skeppsbyggare gick till väga och vilka förutsättningar som de fick arbeta under. Kring detta projekt hoppas vi på engagemang och intresse från Er alla.

Förändringar och förnyelse är alltid nödvändigt och som Ni sett tidigare så har jag lämnat över ordförandeklubban till Sven-Erik Hellbratt som jag har stort förtroende för. Jag är övertygad om att Sven-Erik kommer att leda och ge injektioner till verksamheten på ett utomordentligt bra sätt. Själv kommer jag fortsättningsvis vara ledamot i föreningen och svara för de externa kontakterna.

Glöm inte att en förening är vad dess medlemmar vill att den skall vara så det är viktigt med många och intresserade medlemmar!!

Hans Hedman
tidigare varvschef och f.d. ordf.

 


 Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona

Med denna hemsida vill föreningen visa vad som tilldragit sig på Karlskrona varvet under gångna tider. Ett antal grupper har sammanställt material som kommer att publiceras under  fliken arbetsgrupper,  på denna sida kommer allt material som grupperna har arbetat med att presenteras med bland annat bilder och personliga intervjuer från medarbetare under gångna tider.

Vi ser även fram emot att få bidrag från alla som kan tänkas ha något minne eller något annat matnyttigt. Här kommer vi också att presentera aktuella händelser samt alla mötesinformation.

Vi har även för avsikt att ständigt försöka vara uppdaterade med vad som är på gång i föreningen, detta  för att vi ska kunna ge medlemmarna en inblick i vår verksamhet och dela med oss av allt som är intressant!

Använd kontaktformuläret /kontakta oss  eller hör av dig per telefon: 0733- 68 89 22.