Vhfk styrelse

Vid årsmötet 2014-04-24 utsågs en styrelse bestående av Hans Hedman ordförande, Bo Lindahl vice ordförande, Jan Elgström kassaförvaltare, Lena Skoglöw sekreterare, Sven-Erik Hellbratt styrelseledamot och Joachim Hallor adjungerad styrelseledamot. Adjungerade i styrelsen är även ansvariga inom respektive verksamhetsområde.

Avsikten är att arbetet inom föreningen skall bedrivas i Verksamhetsområden och f n finns fem grupper i arbete med ansvariga .

 

Hans Hedman Ordförande
Bo Lindahl Vice Ordförande 0705--54 96 42 bo.lindahl@compaqnet.se
Jan Elgström Kassaförvaltare 0708-13 16 78 janoeva.elgstrom@gmail.com
Lena skoglöw Sekretare 0733-68 89 22 lena@repslagarna.se
Sven-Erik Hellbratt Styrelseledamot
Joachim Hallor Adjungerad styrelseledamot