Så har hösten även tagit över i år med regn och blåst som vanligt. Sommaren blev kanske inte den som alla hoppades på med varma och sköna sommarkvällar,  även om Karlskrona blev en av de platser i Sverige med mest soltimmar.

VHFK hade i år  sitt höstmöte med studiebesök den 12 oktober 2017  hos MCT Brattberg i Lyckeåborg.

43 personer kom till mötet som var mycket uppskattat.

Bengt Johansson berättade om företagets historia, som senare  visades i form av  den första spikmaskinen som gjorde klippspik.

Det nuvarande MCT Brattberg grundlades redan 1759 i Lyckeåborg, en liten ort utanför Karlskrona. Där konstruerades en kopparhammare vid Lyckebyåns vattenfall, en idealisk plats för driften av hammaren. Företagets moderna historia inleddes efter andra världskriget under namnet Lyckeåborgs Bruk.  Den mekaniska verkstaden tillverkade en rad olika produkter, bland annat en välkänd klippspik.

På 1950-talet lanserades en ny produkt, MCT Brattbergs kabel- och rörgenomförning, uppkallad efter uppfinnaren Nils Brattberg.

Produkten bestod av en modulär kabel- och rörtätning som mestadels användes inom varvs- och byggnadsindustrin. Med denna produkt nådde företaget världsberömmelse. Sedan dess är MCT Brattberg världsledande inom design, utveckling och tillverkning av kabel- och rörtätningar där de största kunderna är Off-shore och fartygsbyggnation i hela världen.

Jan Olof Brink   från VHFK hade ett intressent föredrag om åskskyddet på Ostindiefararen Göteborg med titeln ”Det som inte fick hända hände”.

Blixtskyddet  som dessvärre glömdes att kopplas in vid en års-översyn  fick stora konsekvenser vid ett åsknedslag i fockmasten och all elektronik slogs ut.

Gammal beprövad navigeringsteknik   med kompass och sextant  fick användas tillsammans med en handhållen VHF och fartyget kom till hamn utan missöden.

VHFK forsätter med att driva  sin verksamhet i två spår.

Dels kommer vi att fortsätta arbetet med att levandegöra Lindholmen som ett attraktivt besöksmål för turister som är intresserade av världsarvet på Västra Lindholmen. Speljakten har flyttats in i Wasaskjul, där den nu kommer att färdigställas och  så småningom  kanske också riggas.

Projektet med att göra en rekonstruktion, som beskrivs under arbetsgruppen Ektimmer och Linjeskepp har startat och  drivs i VHFK regi i nära samverkan med Fortverket och Marinbasen. Projektet kan följas under fliken Ektimmer och Linjeskepp på VHFK hemsida.

VHFK har nu en interaktiv hemsida, där läsarna direkt kan gå in och ge kommentarer till Bildarkivet eller ställa frågor. Vi hjälper till med svar  till Era frågor efter bästa förmåga!

Vi vill naturligtvis också tipsa alla medlemmar om vår nya hemsida  där har vi nu samlat all information gällande medlemskap.

Vi ser också gärna att Ni försöker hjälpa till att värva nya medlemmar för att stödja föreningen.

Vår officiella mail adress är  info@vhfk.se . Hör gärna av dig om det finns frågor eller tips något annat intressant för föreningen.

2017  och 2018  års medlemsavgift 100 kr/person samt 150 kr/ familj inbetalas på bankgironummer 5725-5242