Så har vi kommit in i november efter den varmast oktobermånaden någonsin. Lite ovanligt att man kunde sitta utan T-shirt och njuta i solen med mer än 20ºC i skuggan den 14 oktober. Det är ju bara drygt tre veckor sedan!

Den 1 november hade VHFK sitt höstmöte, denna gång i Saab-Kockums hörsal.

44 personer slöt upp till höstmötet, där Sven-Erik Hellbratt redogjorde för de arbeten som gjorts i arbetsgrupperna sedan årsmötet.
Det första spantet till projekt Ektimmer och Linjeskepp  fraktades den 2 november till Lindholmen från Saltö Varv.

Föreningens högt värderade medlem Ingvar Stenmark bad om ordet och kom fram och presenterade en skalenlig modell av de tre spanten från linjeskeppet ”Riksens ständer”, som föreningen nu bygger inom projektet ”Ektimmer och Linjeskepp”.

Ingvar har själv byggt modellen och han överlämnade modellen till ordföranden under en unison applåd av medlemmarna. En mycket uppskattad gåva till föreningen som nu kommer att få en framskjuten plats i VHFK konferensrum i repslagarbanan.

Michael Tranberg höll ett mycket intressant föredrag samt visade bilder från projekt SPS, Sveriges nya signalspaningsfartyg, ersättare till HMS Orion, som byggs på NAUTA-varvet i Gdynia.
Michael, som varit projektledare, berättade också om CAD programmet AVEVA Marine som använts med stor framgång i projektet.

Vi vill naturligtvis också tipsa alla medlemmar om vår nya hemsida där har vi nu samlat all information gällande medlemskap.
Vi ser också gärna att Ni försöker hjälpa till att värva nya medlemmar för att stödja föreningen.
Vår officiella mailadress är info@vhfk.se . Hör gärna av dig om det finns frågor eller tips något annat intressant för föreningen.
2018 års medlemsavgift 100 kr/person samt 150 kr/ familj inbetalas på bankgironummer 5725-524