2020 blev ett mycket annorlunda år i VHFK historia efter att Coronapandemin slog till i Sverige i början av mars.

Besöksförbud på Lindholmen infördes i slutet av mars och det gäller fortfarande.

Då flertalet av föreningens medlemmar tillhör riskgruppen fick  det fysiska årsmötet 2020  ställas in och ersättas av ett digitalt möte.

Detsamma gällde även höstmötet och styrelsemötena  för 2020 som också fick hållas digitalt.

Som läget är nu fortsätter vi att hålla digitala styrelse möten även 2021.

Om smittspridningen går ner under våren kanske ett fysiskt årsmöte kan genomföras i slutet av maj.

Vi återkommer  senare under våren när vi bättre kan överblicka situationen.

Vi vill naturligtvis också tipsa alla medlemmar om vår  hemsida där har vi nu samlat all information gällande medlemskap.
Vi ser också gärna att Ni försöker hjälpa till att värva nya medlemmar för att stödja föreningen.
Vår officiella mailadress är info@vhfk.se . Hör gärna av dig om det finns frågor eller tips något annat intressant för föreningen.
2021 års medlemsavgift 121 kr/person samt 150 kr/ familj inbetalas på bankgironummer 5725

Vi vill naturligtvis också tipsa alla medlemmar om vår nya hemsida där har vi nu samlat all information gällande medlemskap.
Vi ser också gärna att Ni försöker hjälpa till att värva nya medlemmar för att stödja föreningen.
Vår officiella mailadress är info@vhfk.se . Hör gärna av dig om det finns frågor eller tips något annat intressant för föreningen.