Korvetten Lagerbielke (Nb 226) 1848 och Fregatten Josephine (Nb 212) 1834

Korvetten Lagerbielke (Nb 226) 1848

Den 11 september 1848 sjösattes ett fartyg på örlogsvarvet i Karlskrona som var av typen korvett och mätte cirka 35 meter i längd och 9,7 meter i bredd. Hon rustades med 18 stycken 24-pundiga kanoner.

När fartyget var fullbemannat hade hon en besättning på 139 män.

Fartygets militära tjänstgöring inleddes 1849-50 med ett besök i Medelhavet och i juli 1851 besökte Lagerbielke tillsammans med fregatten Josephine Norge med prins Oscar (blivande kung Oscar II) ombord.

Under besöket i Norge kom även konstnären Marcus Larsson ombord på fartyget. Larsson var omtyckt av den svenska kungafamiljen och fick sin resa till Norge och även vistelsen där betald av kungafamiljen. Larsson gjorde vid tillfället en målning som visar korvetten Lagerbielke tillsammans med fregatten Josephine uppankrade vid Dusevik utanför Stavanger.

Tekniska data

Längd                                  34,9 m

Bredd                                  9,7 m

Djupgående                         4,31 m

Deplacement                        550 ton

Besättning                            139 man

Bestyckning                         18 st 24-punds kanoner

Utrangerad                           1910

 

 

 

 

Fregatten Josephine och korvetten Lagerbielke. Målning av Marcus Larsson 1851.

 

I september samma år lämnade Lagerbielke återigen Sverige. Den här gången tillsammans med fregatten Eugenie för att deltaga under första delen av Eugenies världsomsegling. Lagerbielke lämnade äventyret efter besöket i Buenos Aries och återvände 1852 till Karlskrona.

Lagerbielke tjänstgjorde ofta som övningsfartyg för officerare och kadetter och gjorde som sådant fartyg sju stycken övningsexpeditioner. 1861 beordrades hon ännu en gång ned till Medelhavet för att skydda svensk handel och sjöfart. Anledningen denna gång var inbördeskriget i Amerika där Nord- och Sydstaterna inte var överrens. Väl hemma efter besöket i Medelhavet fortsatte hon sin tjänst som övningsfartyg.

 

I ett kungligt brev, en föreskrift i form av ett brev eller kungörelse från konungen eller regeringen, daterat  1876-07-29 står det angivet att ett flertal fartyg, däribland Lagerbielke, ”skall blott nödtorftigt underhållas”. Därmed får man väl förmoda att fartygets aktiva tjänstgöring närmade sig sitt slut.

 

Under sin sista tid inom flottan tjänstgjorde Lagerbielke som logementfartyg, bland annat i Värtan. Officiellt framgår det av dokument att hon var logementsfartyg mellan 1885-1910, men det verkar som om hon redan 1878 användes som logement.

 

1910 såldes hon till privata köpare. Förmodligen är köparna bröderna Axel och Alfred Svensson tillsammans med Mauritz Bengtsson, alla från Ytterenhörna. De tre ägde tillsammans ett grustag vid Vinberga näs och det var där som Lagerbielke hamnade. Stranden vid grustaget var långgrund varför fartyget lades tvärs med stranden för att fungera som lastramp för de fartyg som kom till platsen för att lasta grus. När grustaget upphörde i början av 1930-talet blev det gamla örlogsfartyget liggande kvar på platsen och förföll mer och mer. De boende i närområdet passade då på att skaffa gratis virke. Fartygets berghult togs loss och användes som slipers under Enhörna varvs sjösättningsvagn.

Idag ligger det en gång så världsvana fartyget strax under ytan just norr om Enhörna varv. Fartyget som under sin livstid besökte ett stort antal länder och som hade kungligheter som sina passagerare slutade sitt liv som lastramp i Mälaren. Här kan man verkligen tala om en omvänd klassresa.

 

Fregatten Josephine (Nb 212) 1834

 

Fregatten Josephine

Tekniska data

Längd                                  45,2 m

Bredd                                  12,3 m

Djupgående                         5,4 m

Deplacement                        1221 ton

Segelarea                             1717 m2

Besättning                            302 man

Bestyckning                         40 st 24-punds kanoner, 8 st 8 punds kanoner

Utrangerad                           1891

 

Fregatten Josephine sjösattas som nybygge 212 på en av Lindholmens fyra stapelbäddar år 1834.

År 1868 modifierades hon till korvett för att slutligen avriggas 1876 och utrangerades 1891.

 

 

 

Bilden visar modellen av Josephine som finns på Sjöhistoriska museet