Varvspensionärer

Under denna sida presenterar VHFK Varvspensionärer genom åren från 1956 till 2023.

Här presenteras 1956 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1956

Här presenteras 1957 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1957

Här presenteras 1958 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1958

Här presenteras 1959 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1959

Här presenteras 1960 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1960

Här presenteras 1961 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1961

Här presenteras 1962 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1962

Här presenteras 1963 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1963

Här presenteras 1964 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1964

Här presenteras 1965 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1965

Här presenteras 1966 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1966

Här presenteras 1967 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1967

Här presenteras 1968 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1968

Här presenteras 1969 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1969

Här presenteras 1970 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1970

Här presenteras 1971 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1971

Här presenteras 1972 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1972

Här presenteras 1973 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1973

Här presenteras 1974  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1974

Här presenteras 1975  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1975

Här presenteras 1976  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1976

Här presenteras 1977  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1977

Här presenteras 1977  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1978

Här presenteras 1979 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1979

Här presenteras 1980 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1980

Här presenteras 1981 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1981

Här presenteras 1982 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1982

Här presenteras 1983 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1983

Här presenteras 1984 års veteraner och Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1984

Här presenteras 1985 års veteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1985

Här presenteras 1986 års veteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1986

Här är 1987 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1987

Här är 1988 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 1988

Här är 1989 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1989

Här är 1990 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och varvspensionärer 1990

Här är 1991 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 1991

Här är 1992 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1992

Här är 1993 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1993

Här är 1994 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1994

Här är 1995 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1995

Här är 1996 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1996

Här är 1997 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1997

Här är 1998 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1998

Här är 1998 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1999

Här presenteras 2000 års  Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2000

Här presenteras 2001 års Varvesveteraner

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2001

Här presenteras 2002 års  Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2002

Här presenteras 2003 års  Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2003

Här presenteras 2004 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2004

Här presenteras 2005 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2005

Här presenteras 2006 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2006

Här presenteras 2007 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2007

Här presenteras 2008 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2008

Här presenteras 2009 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2009

Här presenteras 2010 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2010

Här presenteras 2011 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2011

Här presenteras 2012 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2012

Här presenteras 2013 års Varvsveteraner och Varvspensionärer

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2013

Här presenteras 2014 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2014

Här presenteras 2015 års Varvsveteraner,  40 år och 25 år på varvet, samt årets Varvspensionärer:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2015

Här presenteras 2016 års Varvsveteraner, 40 år och 25 år på varvet, samt årets Varvspensionärer:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2016

Här presenteras 2017 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år  och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2017

Här presenteras 2018 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner  2018

Här presenteras 2019 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2019

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2020

Här presenteras 2021 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med  25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2021

Här presenteras 2022 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2022

Här presenteras 2023 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2023