Varvspensionärer

Under denna sida presenterar VHFK Varvspensionärer genom åren från 1956 till 2021.

Här presenteras 1956 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1956

Här presenteras 1957 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1957

Här presenteras 1958 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1958

Här presenteras 1959 års Varvspensionärer:

Pensionärer 1959

Här presenteras 1960 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1960

Här presenteras 1961 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1961

Här presenteras 1962 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1962

Här presenteras 1963 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1963

Här presenteras 1964 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1964

Här presenteras 1965 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1965

Här presenteras 1966 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1966

Här presenteras 1967 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1967

Här presenteras 1968 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1968

Här presenteras 1969 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1969

Här presenteras 1970 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1970

Här presenteras 1971 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1971

Här presenteras 1972 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1972

Här presenteras 1973 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1973

Här presenteras 1974  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1974

Här presenteras 1975  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1975

Här presenteras 1976  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1976

Här presenteras 1977  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1977

Här presenteras 1977  års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1978

Här presenteras 1979 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1979

Här presenteras 1980 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1980

Här presenteras 1981 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1981

Här presenteras 1982 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1982

Här presenteras 1983 års Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1983

Här presenteras 1984 års veteraner och Varvspensionärer:

Varvspensionärer 1984

Här presenteras 1985 års veteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1985

Här presenteras 1986 års veteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1986

Här är 1987 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1987

Här är 1988 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 1988

Här är 1989 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1989

Här är 1990 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och varvspensionärer 1990

Här är 1991 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 1991

Här är 1992 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1992

Här är 1993 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1993

Här är 1994 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1994

Här är 1995 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1995

Här är 1996 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1996

Här är 1997 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1997

Här är 1998 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1998

Här är 1998 års veteraner och Varvspensionärer samlade:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 1999

Här presenteras 2000 års  Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2000

Här presenteras 2001 års Varvesveteraner

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2001

Här presenteras 2002 års  Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2002

Här presenteras 2003 års  Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2003

Här presenteras 2004 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2004

Här presenteras 2005 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2005

Här presenteras 2006 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2006

Här presenteras 2007 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2007

Här presenteras 2008 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2008

Här presenteras 2009 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2009

Här presenteras 2010 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2010

Här presenteras 2011 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2011

Här presenteras 2012 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2012

Här presenteras 2013 års Varvsveteraner och Varvspensionärer

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2013

Här presenteras 2014 års Varvsveteraner och Varvspensionärer:

Varvsveteraner och Varvspensionärer 2014

Här presenteras 2015 års Varvsveteraner,  40 år och 25 år på varvet, samt årets Varvspensionärer:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2015

Här presenteras 2016 års Varvsveteraner, 40 år och 25 år på varvet, samt årets Varvspensionärer:

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2016

Här presenteras 2017 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år  och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2017

Här presenteras 2018 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner  2018

Här presenteras 2019 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2019

Här presenteras 2020 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med 40 år , 25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2020

Här presenteras 2021 års Varvspensionärer och Varvsveteraner med  25 år och 10 år på varvet.

Varvspensionärer och Varvsveteraner 2021