logo

Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK)

Den 27 januari 2004 bildades Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK).

Föreningens syfte enligt stadgarna är att verka för bevarande av varvets och de varvsanställdas betydelse och historia samt att öka och sprida kunskap därom. Föreningen skall stödja varvets framtidssatsningar när så är lämpligt. Föreningen är medlem i Nätverket Svenska Varv samt i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ArbetSam.

Medlemskap i VHFK

För  alla läsare av VHFK hemsida   önskar  vi se Er som framtida medlemmar i VHFK   för att stötta föreningen  och  att skapa ett levande världsarv på västra Lindholmen  där världsarvet kan visas upp för turister.

Vi behöver Ert stöd och VHFK  hälsar  alla nya  medlemmar mycket varmt välkomna och vi  ber vi Er att maila eller på annat sätt meddela:

 Namn, adress, telefonnummer och ev. mail-adress till Ordf. eller vice Ordf.  efter betald medlemsavgift så för vi in Er i medlemsregistret och Ni blir uppdaterade med all medlemsinformation.

Följande medlemsavgifter för 2017  och 2018 gäller:

Medlemsavgift 100 kr/person samt 150 kr/ familj.

Medlemsavgift 250 kr/organisation

Medlemsavgift 500kr/företag

inbetalas på bankgironummer 5725-5242

Mycket varmt välkomna till föreningen!

 


Adress och exp:

Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona

Saab-Kockums AB

371 82 Karlskrona

E-Post: info@vhfk.se