Höstmötet i VHFK inställt 2020

På grund av att läget i Coronapandemin inte har förbättrats tvingas vi att ställa i det traditionella höstmötet för 2020.

VHFK åldersstruktur gör att majoriteten av medlemmarna ligger i en av de viktigaste riskgrupperna. Vi återkommer till våren med ett förslag om tidpunkt för årsmötet 2021 då vi hoppas att bättre kunna bedöma läget. En kallelse kommer då att skickas ut.