Årsmötet 2021 i VHFK senarelagt till hösten 2021

På grund av att läget i Coronapandemin inte har förbättrats tvingas vi även år att senarelägga årsmötet för 2021.

VHFK åldersstruktur gör att majoriteten av medlemmarna ligger i en av de viktigaste riskgrupperna. Vi återkommer till hösten med ett förslag om tidpunkt för årsmötet 2021 då vi hoppas att bättre kunna bedöma läget och att alla har blivit Covid-vaccinerade.